Šauklių alkvietės

1.6._Saukliu_alkviete__Small_.jpgŠauklių alkvietės yra Eiškūno upelio kairiajame krante. Jas ženklina 35 m atstumu vienas nuo kito gulintys du apskriti, nutašytais šonais akmenys su dubenimis. Tyrinėjant aplinką nustatyta, kad tai pagonių šventyklų aukurai, stovėję ant nedidelių akmenų postamentų prie ugniakurų duobių, išgrįstų rausvo granito nuoskalomis. Naikinant šventyklą, vienas akmuo įverstas dubeniu žemyn į ugniavietę, o kito akmens viršutinė dalis su dubeniu suskaldyta. Alkvietės pagonių kulto apeigoms atlikti naudotos iki XV-XVII a.Sprendimas V studija | TVS