Naujienos

2015.06.11
Salantų RP lankytojų centre vyko projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ tarptautinė konferencija
Konferencijos dalyviai, svečiai Salantų RP LC prie nutapyto projekto ženklo

Projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ metu, jau antrą kartą Lietuvoje vieši projekto partnerių iš Rumunijos, Hurezani miestelio delegacija. Šiemet vizito metu Salantų regioninio parko lankytojų centre suorganizuota ir paskutinė tarptautinė projekto konferencija. Jos metu jau galėjome pasidžiaugti nuveiktais darbais, užsimezgusiu tarptautiniu bendradarbiavimu, apibendrinti pasiektus rezultatus. Juk projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ tikslas – motyvuoti mokinius užsiimti savanoriška veikla, ugdyti mokinių savanoriškos veiklos įgūdžius ir plėtoti savanorystės idėją mokykloje ir už jos ribų bei dalintis patirtimi su vietos ir užsienio partneriais, buvo išties įgyvendintas.

Projekto_logotipas___Kopija.jpg
Projekto 2013-2015 m. laikotarpiu, pagal parengtą savanorio veiklos planą, savanoriškais tikslais 13-15 m. moksleiviai vykdė Kartenos piliakalnio istorinio-archeologinio komplekso priežiūros darbus: rinko šiukšles, karpė atžalas. Buvo suorganizuota vasaros stovykla, parengta fotografijų paroda, mokyklose atlikta anketinė apklausa. Sukurtas projekto logotipas, kuris tapo oficialiu šio projekto ženklu. Be to, nuolatos vyko bendradarbiavimo susitikimai, konferencijos ir vizitai, išleista informacinė, pažintinė, dalomoji medžiaga. Projektui besibaigiant, bus suorganizuota dar viena mokinių vasaros stovykla, o pradėti darbai, tikimės, bus tęsiami mokyklose įkūrus savanorių klubus.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus administruojamas Comenius Regio partnerysčių projektas „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (Nr. LLP-COM-RP-2013-LT-00010/S1-737) savo veiklą pradėjo 2013 m. rugsėjo mėnesį. Partnerio teisėmis šiame projekte dalyvavo ir Salantų regioninio parko direkcija. Kiti projekto partneriai – Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla, Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla. Tarptautinis partneris – Rumunija, Hurezani miesto švietimo institucijos. Projektas finansuotas Švietimo mainų paramos fondo pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, remiant Europos Komisijai.

EU_flag_LLP_LT.jpg


Atgal


Sprendimas V studija | TVS