Naujienos

2014.12.02
Sėkmingai vykdomos projekto "Būk savanoris - keisk pasaulį" veiklos
Vizito Rumunijos mokyklose metu

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kartu su Kretingos S. Daukanto pagrindinės mokyklos, Kretingos rajono Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro, Salantų regioninio parko direkcijos bendruomenėmis ir Hurezani (Rumunija) miesto švietimo institucijos įgyvendina Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą mokymosi visą gyvenimą programos veiklos Comenius Regio partnerysčių projektą „Būk savanoris- keisk pasaulį“. Projekto tikslas – švietėjiška ir kultūrinė veikla gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui bei mokinių savanoriškos veiklos įgūdžių ugdymui ir idėjų skleidimui vietos ir užsienio partneriams. Projekto vadovas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila.
Projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį!“ pirmų veiklos metų aptarimas – įvertinimas ir įsivertinimas buvo skirtas respublikinės konferencijos „Projektinės veiklos galimybės mokykloje“ antrą dieną. Švietimo skyriaus vyr. specialistė Asta Pocienė pranešime „Comenius Regio projektas „Būk savanoris – keisk pasaulį!“ apžvelgė savo, kaip projekto koordinatorės, atliktus darbus, išteklių panaudojimą, priminė, kokios veiklos laukia antraisiais projekto įgyvendinimo metais. S. Daukanto pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui bei projekto koordinatorė Snieguolė Šlyžiuvienė ir matematikos mokytoja metodininkė Nijolė Andriuškytė pranešime „Mūsų savanorystės dienoraštis“ pristatė savo mokyklos savanorių, kaip projekto partnerių, veiklos apžvalgą bei indėlį į Kartenos piliakalnio teritorijos priežiūrą. Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro vykdomo projekto koordinatorė, rusų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Lisauskienė pranešimu „Kaip projektas „Būk savanoris – keisk pasaulį!“ keičia Kartenos mokyklos pasaulį“ taip pat apžvelgė prabėgusių metų veiklas, papasakojo, kokią įtaką daro šis projektas mokyklos bendruomenei.
Apie įgyvendinamą Comenius Regio partnerysčių projektą „Kelias į lyderystę per savanorystę“ pranešimą pristatė svečiai iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ir projekto partnerių, švietimo įstaigų atstovai. Pasakojo apie konkrečius savanoriškos veiklos darbus, jų įvairovę, įtaką dalyviams, bendruomenės, ypač tėvų, įsitraukimą į veiklą. Dalijosi savo patirtimi apie organizacinius iššūkius: pristatė apklausų bei veiklos rezultatus, pateikė dalyvių atsiliepimus apie savo patirtis, emocijas, įgytas kompetencijas.
Labiausiai patiko ir jūrą teigiamų emocijų sukėlė dar vienas pranešimas, neįtrauktas į oficialią konferencijos programą – vizito pas projekto partnerius Rumunijoje ataskaita, už kurią dalyviai yra labai dėkingi Sigitai Dirmeitienei ir Nijolei Andriuškytei – projekto dalyvėms iš Kretingos S. Daukanto pagrindinės mokyklos.
Kretingos rajono vicemeras Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Kalnius, Švietimo skyriaus vyr. specialistė A.Pocienė, Salantų regioninio parko direkcijos vyr. specialistas Andrius Kazlauskas bei grupė Kretingos rajono Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro, Kretingos S. Daukanto pagrindinės mokyklos mokytojų 2014 –ųjų rudenį išvyko į Rumuniją susitikti su Comenius Regio partnerysčių projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ parteriais. Buvo aplankyta Hurezani miestelio merija, mokykla. Susitikimo metu vyko įvairūs praktiniai užsiėmimai (mokyklos muziejuje) – gerosios patirties sklaida, diskusijos apie savanorystę. Rumunijos vaikų savanorystės pradžia – pagalba kaimelyje gyvenantiems seniems, vienišiems žmonėms. Vyresniųjų klasių mokiniai padeda mokytojams popamokinėjė veikloje, užima mažesniuosius pertraukų metu, organizuoja įvairias labdaros akcijas. Nuo 2014 m. pradėjo vykdyti gamtosauginę savanorystę – tvarko savo kaimelį, senąją ortodoksų bažnyčios aplinką, kuri stovi įspūdingoje kalno papėdėje. Mokinių savanoriška veikla – viena iš socialinės veiklos formų. Mokyklos mokytojai dalykiniame susitikime pasidalino savanoriškos veiklos organizavimo patirtimi, savanorių klubo veikla. Rumunai nuoširdus ir draugiški, savo šalį bei tradicijas gerbiantys žmonės. Vizito Tirgu Ju miestelyje metu kelionės dalyviai susipažino su ikimokyklinių įstaigų, licėjaus ugdytinių savanoriška veikla. Dalykiniame susitikime su Švietimo skyriaus darbuotojais pasidalinta gerąja patirtimi, domėtasi, kaip ugdoma savanorystė kitose mokyklose.
Projektas „Būk savanoris – keisk pasaulį“ baigsis 2015 m. vasarą konferencija „Comenius Regio projektas - „Būk savanoris – keisk pasaulį“, kurioje susitiks Švietimo skyriaus, S. Daukanto pagrindinės mokyklos, Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro, Salantų regioninio parko direkcijos, Rumunijos (Hurezani) atstovai ir kalbės apie projekto rezultatus, tarptautiškumą bei pridėtinę vertę.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS