Naujienos

2013.11.04
Comenius Regio partnerysčių projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ partnerių susitikimas Rumunijoje
Susitikimas su Rumunijos Hurezani miestelio valdžia

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius pradėjo įgyvendinti Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą Mokymosi visą gyvenimą programos veiklos Comenius Regio partnerysčių projektą „Būk savanoris – keisk pasaulį“. Vienu iš šio projekto partnerių tapo ir Salantų regioninio parko direkcija.
Projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ tikslas - motyvuoti mokinius užsiimti savanoriška veikla, ugdyti mokinių savanoriškos veiklos įgūdžius ir plėtoti savanorystės idėją mokykloje ir už jos ribų bei dalintis patirtimi su vietos ir užsienio partneriais.
Projekto koordinatorius - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Vietos partneriai: Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla, Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla ir Salantų regioninio parko direkcija. Regiono (tarptautinio) partneris – Rumunija, Hurezani miesto švietimo institucijos.
Projekto metu, dvejuose Europos regionuose (Kretinga ir Hurezani) bus įgyvendinama savanorių ugdymo programa. Pradžioje bus renkama mokinių savanorių grupė, su kuria bus dirbama visą programos įgyvendinimo laikotarpį. Bus siekiama į savanorišką veiklą aplinkosaugos srityje įtraukti 13-15 metų mokinius. Be to, propaguojama formalioji savanorystė, kai savanorišką veiklą koordinuoja tarpininkas – Salantų regioninio parko direkcija. Savanoriai parengs savanorio veiklos planą ir jį įgyvendins: dalyvaus saugotinų objektų (Kartenos piliakalnio istorinio-archeologinio komplekso) priežiūros darbuose, dalinsis įgyta patirtimi, parengs plakatus, knygų skirtukus, lankstinukus ir kt. Mokinių motyvavimui ir savanorio įgūdžių lavinimui bus organizuojama stovykla. Vėliau į savanorišką veiklą per praktinius mokymus – savanorystės įgūdžių ugdymą – bus įtraukti nauji savanoriai. Projekto įgyvendinimo metu, bus atlikti empiriniai tyrimai, išleistas informacinis leidinys. Pozityvi patirtis bus viešinama spaudoje, internetinėse svetainėse. Projektas bus tęsiamas mokyklose įkūrus savanorių klubus, kurie rūpinsis mokinių įtraukimu į šią veiklą, jų ugdymu, ieškos savanorišką veiklą propaguojančių organizacijų ir pan. Atlikus vietos ir partnerinio regiono anketinių apklausų lyginamąją analizę bus išryškinti vykdomų veiklų panašumai ir skirtumai, metodinėse dienose ir konferencijose bus pasidalinta savanorystės įgūdžių ugdymo patirtimi, numatytos šios veiklos tęstinumo ir tobulinimo strategijos.
Pradėjus įgyvendinti projektą, š. m. spalio mėnesio pabaigoje Kretingos rajono savivaldybės valdžios atstovai, projekto koordinatoriaus – Švietimo skyriaus – ir partnerių – S. Daukanto pagrindinės ir Kartenos vidurinės mokyklų bei Salantų regioninio parko direkcijos atstovų delegacija lankėsi Rumunijoje, tikslu susipažinti su įgyvendinamo Comenius Regio partnerysčių projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ partneriais. Vizito metu buvo aplankyta Hurezani miestelio mokykla, ikimokyklinė įstaiga, pasisemta patirties plėtojant savanorišką veiklą ir ugdant mokinių savanoriškos veiklos įgūdžius. Taip pat dalyvauta tarptautinėje konferencijoje, surengtoje savanorystės tema ir valdžios atstovų susitikime, siekiant užmegzti tarptautinį tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Pagrindinis Comenius Regio partnerysčių projektų tikslas – propaguoti tikslinį bendradarbiavimą tarp partnerinių institucijų. Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektas „Būk savanoris – keisk pasaulį“ finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Atgal


Sprendimas V studija | TVS