BAST Stalgėnų pievos

Buveinių apsaugai svarbi teritorija  „Stalgėnų pievos“, kodas LTPLU0012, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-654. Pagrindinės šios teritorijos vertybės yra pievų buveinės: 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamų mezofitų bendrijos. Aptinkami saugomi drugiai juodieji apolonai, baltajuosčiai melsviai, auga baltijinės, raudonosios gegūnės, žalsvažiedės blandys, peri griežlės. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos plotas - 20,85 ha, didžioji jos persidengia su Minijos ichtiologiniu draustiniu.

Sprendimas V studija | TVS