Naujas meniu

Buveinių apsaugai svarbi teritorija Viršilų miškas LTSKU0009 yra Skuodo rajone šalia Latvijos ir Lietuvos pasienio. Teritorija įsteigta 2016 rugpjūčio 31 Lietuvos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1583. Pagrindinės saugomos buveinės yra 9010 Vakarų taiga, 91D0 Pelkiniai miškai, 9050 Žolių turtingi eglynai, 9080 Pelkėti lapuočių miškai, 7110 Aktyvios aukštapelkės. Visa buveinių apsaugai svarbi teritorija sutampa su Gėsalų geomorfologinio draustinio ribomis
Sprendimas V studija | TVS