BAST Večių miškas

Skuodo rajone esanti buveinių apsaugai svarbi teritorija Večių Miškas LTSKU0008 įsteigta 2016 metais. Šios teritorijos priskyrimo Natura 2000 saugomų teritorijų tinklui tikslas yra išsaugoti Europinės svarbos 91E0 Aliuvinių miškų, 9070 Medžiais apaugusios ganyklų, 6410 melvenynų buveines. Šios buveinės išsidėsčiusios 15,45 ha plote abipus Šventosios upės aukštupio. 
Sprendimas V studija | TVS