Parko produkto ženklas

Salantu_RP_mazas.jpgProdukto ženklas - vienas iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų tiekėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose. Šis ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojų. 
       Salantų regioninio parko ženklas bus suteikiamas šioje teritorijoje pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis kriterijais: autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas, nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupelėms bei nauda vietos bendruomenei. Ženklas teikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams. 
  Paženklinti Salantų regioninio parko produkto ženklų produktai ir paslaugos bus skelbiami tinklalapyje www.salanturp.lt, populiarinami Salantų regioninio parko lankytojų centre bei leidiniuose. Taip pat bus pateikiami ženklo naudotojų kontaktiniai duomenys ir trumpas teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų aprašymas.
Prekių ar paslaugų teikėjų atitikimą Salantų regioninio parko produkto ženklo suteikimo kriterijams vertina ir sprendimą dėl ženklo suteikimo priima Salantų regioninio parko direktoriaus sudaryta komisija. 
Paraiškos formą, ženklo suteikimo kriterijus ir kitus dokumentus galite atsisiųsti iš žemiau esančio sąrašo:

Šiuo metu parko produkto ženklą turi:

Renatos Jankauskienės juodosios keramikos dirbtuvės, kuriose galima ne tik įsigyti juodosios keramikos gaminių, bet ir dalyvauti edukacinėje programoje „Senieji amatai“

Juodoji keramika – seniausias žinomas molio degimo būdas. Lietuva viena iš nedaugelio šalių išlaikiusi šio amato tradiciją iki mūsų dienų. Rankomis lipdyti ir žiesti puodai, puodynės, vazos, ąsočiai ir kt., dekoruoti laikantis senosios tradicijos – saikingai, lietuviškais, baltiškais ornamentais. Tai unikali, ekologiška keramika, nes jos gamyboje nenaudojamos glazūros. Apsilankius dirbtuvėse galima susipažinti su juodosios keramikos istorija ir gamyba, apžiūrėti degimo krosnį, nusižiesti, nusilipdyti ir išdekoruoti savo darbelį, o taip pat įsigyti ar užsisakyti norimą indą ar suvenyrą. 
IMG_2340_2.JPG
  • Dirbtuvės įsikūrusios Mosėdžio g. 57, Šauklių k., Skuodo r. 
  • Edukaciniai užsiėmimai vedami tiek moksleivių, tiek suaugusiųjų grupėms. 
  • Vienu metu daugiausia gali dalyvauti apie 40 žmonių. 
  • Užsiėmimų trukmė 1-3 val. (priklausomai nuo dalyvaujančių amžiaus). 
  • Laiką susitarus iš anksto, užsiėmimai galimi bet kurią savaitės dieną. 
Kontaktai: tel. 8601 76686, 8600 85623 arba el. p. rmjankauskai@gmail.com

Trumpas filmukas apie dirbtuves: Renatos Jankauskienės keramika

Sprendimas V studija | TVS