Kalnalio bažnyčia

4.1.Kalnalio_sv._Lauryno_baznycia__Small_.jpgŠioje vietoje stovėjo Klausgalvių kaimo koplyčia, kuriai sunykus kunigaikštis A. Oginskis 1777 m. pastatė Šv. Lauryno bažnyčią. Joje 1801 m. vasario 29 d. pakrikštytas būsimasis Žemaičių vyskupas Motiejus Kazimieras Valančius (1801–1875).

1882 m. bažnyčia sudegė. Kunigo S. Jucevičiaus ir parapijiečių rūpesčiu 1883 m. pastatyta dabartinė bažnyčia, o 1884 m. – varpinė. Jų statybai mediena buvo ruošiama Klausgalvių miške.

Bažnyčia medinė, kryžminio plano, vienanavė, salinė, vienabokštė, su 4 bokšteliais. Varpinė piramidės pavidalo, keturkampė, trijų tarpsnių. Virš bažnyčios ir varpinės kyla ornamentuoti, ažūriniai kryžiai – XIX a. kryždirbystės paminklas.

XIX a. pab. bažnyčioje dirbo kraštotyrininkas, kolekcininkas, kunigas Juozapas Žiogas (1868-1935).


Sprendimas V studija | TVS