BAST Šventosios upės slėnis ties Margininkais

BAST Šventosios upės slėnis ties Margininkais (LTSKU0001) yra Skuodo rajono šiaurės vakarinėje dalyje, Lenkimų seniūnijoje, apie 3 km šiaurės rytų kryptimi nuo Lenkimų gyvenvietės. Rytinėje dalyje teritorijos riba eina ties Margininkų kaimu, vakarinėje dalyje ribojasi su Šventosios upe ir Lietuvos Respublikos pasienio zona. Jos plotas - 142 ha.

Ši BAST įsteigta išsaugoti pievų (6210 Stepinės pievos, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 6450 Aliuvinės pievos, 6530 *Miškapievės) ir miškų (91E0 Aliuviniai miškai) buveinėms.

Sprendimas V studija | TVS