Apšės biosferos poligonas

Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esantis Apšės biosferos pligonas įsteigtas 2005 metais siekiant išsaugoti Apšės upės slėnio ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti griežlės (Crex crex) populiaciją teritorijoje. Saugomos teritorijos plotas –325 ha. Biosferos poligono paskirtis būti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalimi, todėl čia yra įsteigta paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST Apšės upės slėnis.


Sprendimas V studija | TVS