Sudėnų botaninis - zoologinis draustinis

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esantis Sudėnų botaninis - zoologinis draustinis yra įsteigtas 1992 metais siekiant išsaugoti Šventosios pasienio ruožą, pasižymintį didele ekotopų įvairove su į Lietuvos raudonąją knygą įrašytomis augalų ir gyvūnų rūšimis. Draustinio plotas – 110 ha. Draustinio teritorijoje išskirta buveinių apsaugai svarbi teritorija BAST Sudėnų pievos, kurios ribos sutampa su draustinio ribomis.
Sprendimas V studija | TVS