Margininkų botaninis-zoologinis draustinis

Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esantis Margininkų botaninis-zoologinis draustinis yra įsteigtas 1992 metais siekiant išsaugoti Margininkų pušyną, Šventosios paupius, jų gausią augaliją bei savitą gyvūniją su augalų ir gyvūnų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą. Draustinio plotas – 1310 ha.

Dalis draustinio teritorijos persidengia su buveinių apsaugai svarbia teritorija BAST Šventosios upės slėnis ties Margininkais


Sprendimas V studija | TVS