Grūšlaukės kraštovaizdžio draustinis

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esantis Grūšlaukės kraštovaizdžio draustinis yra įsteigtas 1992 metais siekiant išsaugoti Akmenos upės aukštupio natūralų kraštovaizdį. Draustinio plotas – 510 ha. Didžiąją draustinio teritorijos dalį sudaro mišrūs pušies ir eglės su minkštaisiais lapuočiais pusamžiai ir pribręstantys medynai. Gyvena baltieji kiškiai, ūdros, peri vištvanagiai, mažosios musinukės, pilkosios gervės, aptinkamos žvirblinės pelėdos, auga aukštosios, dėmėtosios gegužraibės, žalsvažiedės bei dvilapės blandys. Nuo 2016 metų visa draustinio teritorija patenka į BAST Grūšlaukės miškas
Sprendimas V studija | TVS