BAST Kulalių riedulynas

BAST Kulalių riedulynas (LTSKU0003) yra Skuodo rajono savivaldybės, Notėnų seniūnijos teritorijoje. Jos plotas - 59 ha. Visa BAST patenka į Salantų regioniniame parke esantį Šauklių kraštovaizdžio draustinį.
BAST yra įsteigta siekiant išsaugoti 4030 Viržynų, 5130 Kadagynų, 6230 *Rūšių turtingų briedgaurynų ir 6410 Melvenynų buveines su joms būdinga struktūra ir rūšių sudėtimi.
Viržynų buveinės fragmentiškai yra pasiskirsčiusios visoje teritorijoje. Jas sudaro kupstuotų riedulynų kompleksai su vyraujančiais šiliniais viržiais, bruknėmis, aviniais eraičinais (bendras buveinės plotas apie 3 ha). Sausi riedulynai su gausiai augančiais paprastaisiais kadagiais aptinkami teritorijos šiaurrytinėje dalyje (bendras buveinės plotas apie 6,6 ha). Nedideli briedgaurynų ploteliai aptinkami įvairiose teritorijos vietose (bendras buveinės plotas apie 1 ha). Melvenynų buveinės su vyraujančia melsvąja melvene telkiasi šiaurinėje teritorijos dalyje (bendras buveinės plotas apie 3 ha).

Sprendimas V studija | TVS