Salantų senosios žydų kapinės

249.jpgSalantuose XVIII-XX a. pirmoje pusėje gyveno gausi žydų bendruomenė, kurios nariai sudarė daugiau kaip pusę miestelio gyventojų. Salantiškiai žydai garsėjo kaip geri pirkliai, prekybininkai, avalynės gamintojai, gydytojai, smuklininkai, malūnininkai. Atokiau nuo miestelio prie Salanto upės bendruomenei buvo skirtas sklypas kapinėms. Vokiečiams užėmus Salantus, žydai buvo uždaryti į getą. Jį likviduodami, prie žydų kapinių Žvainių kaime 1941 m. birželio-rugpjūčio mėn. naciai nužudė 405 žmones. Juos mena kapinėse išlikusios antkapinės stelos, paminkliniai akmenys ir skulptūra (aut. J. Ambraška).


Sprendimas V studija | TVS