Prelato A.Simaičio kapas

Antanas Simaitis (1887-1959) baigė Sankt-Peterburgo dvasinę akademiją (Rusija) ir Friburgo universitetą (Šveicarija), nuo 1913 m. dirbo pedagoginį darbą Telšiuos ir Plungėje, dėstė Telšių kunigų seminarijoje. 1941 m. paskirtas Salantų parapijos klebonu ir Skuodo dekanato dekanu. Nacių okupacijos metais pasisakė prieš žydų žudynes; jo paskatinta Kasperaičių šeima Imbarėje nuo mirties išgelbėjo Salantų žydus B. Abelmanaitę ir R. Veržbolauską. Naciams pradėjus naikinti lietuvių kultūrinį palikimą, Salantų bažnyčios rūsyje priglaudė akademinio lietuvių kalbos žodyno kartoteką (1,5 mln. kortelių), kurią atgabeno kalbininkas A. Salys.
Sprendimas V studija | TVS