Muziko J.Mašeko kapas

Muziko J. Mašeko kapas Gargždelės kapinėse. Jozefas Mašekas (1864-1927) gimė Čekijoje, tarnavo kunigaikščių Oginskių dvaruose, vadovavo Rietavo muzikos mokyklai, Rietavo ir Plungės dvarų orkestrams, mokė būsimąjį kompozitorių M. K. Čiurlionį. Orkestrui iširus, 1909 m. persikėlė į Salantus, dirbo Oginskių dvaro administratoriumi. Kapą ženklina vaidilos su kanklėmis skulptūra (dail. J. Šakinis, aut. V. Majoras, V. Barzdžius, 1984 m.).
Sprendimas V studija | TVS