Architektūra

4._Mosedzio_vandens_malunas__Small_.jpgArchitektūros paveldu vadiname architektūros statinius, jų kompleksus, urbanistinius objektus, turinčius architektūrinę, urbanistinę, kraštovaizdinę vertę. Jie skirstomi į gamybinius-ūkinius, visuomeninius, inžinerinius, dvarų (palivarkų), sakralinės architektūros statinius ir jų kompleksus.

Architektūriniam paveldui priklauso Mosėdžio vandens malūnas su technologine įranga (XIX a.), Santeklės vandens malūno vieta (XX a. pr.), Kartenos smuklės pastatas (XVIII a., rekonstr. XX a. I p.), Kūlupėnų geležinkelio tiltas. Iš dvarų paveldo išliko Šalyno ir Tintelių palivarkų sodybų fragmentai (XVIII a. pab. – XIX a.).

Gausiausią pogrupį sudaro XVIII a. – XX a. pr. statyti sakraliniai statiniai ir jų kompleksai. Tai Kalnalio, Kartenos , Mosėdžio ir Salantų bažnyčios, Gargždelės, Kalnalio ir Kartenos varpinės, Gargždelės, Kartenos, Mosėdžio, Tintelių ir Žvainių koplyčios, Kartenos Lurdo grota.


Sprendimas V studija | TVS