Direkcijos veikla

Salantų regioninio parko direkcija buvo įsteigta 1997 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministro įsakymu, o nuo 2002 m. tapo pavaldi Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Iki tol visas direkcijos steigėjo funkcijas vykdė Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie Aplinkos ministerijos.
Parko direkcija – tai biudžetinė įstaiga, savo veiklą pradėjusi vykdyti 1997 m. kovo mėnesį. Šiuo metu direkcijos struktūra yra sudaryta iš 7 etatų. Darbuotojai vykdo Salantų regioninio parko teritorijos apsaugos, tvarkymo ir pritaikymo lankymui, visuomenės švietimo ir kitas funkcijas. 

Sprendimas V studija | TVS