Natura 2000

Natura 2000 tai europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas, skirtas išsaugoti visos Europos mastu retas ar nykstančias gyvūnų bei augalų rūšis ir gamtines buveines. Šį tinklą sudaro dviejų tipų saugomos teritorijos: 1) Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ir 2) Paukščių apsaugai svarbios teritorijos.

Natura 2000 saugomomis teritorijomis skelbiamos labiausiai nykstančios arba natūralios, gamtos išsaugojimui svarbiausios teritorijos. Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, taip pat privalo užtikrinti specialiuose direktyvų sąrašuose išvardintų rūšių išsaugojimą savo teritorijoje bei joms įsteigti specialias saugomas teritorijas.

Teisinis Natura 2000 pagrindas yra dvi ES gamtos apsaugos direktyvos – Paukščių ir Buveinių. Remdamasi Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatomis, ES užtikrina, kad visos šalys vykdytų tuos pačius teisinius įsipareigojimus saugodamos Natura 2000 teritorijas.

Salantų regioniniame parke yra išskirtos 2 paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir 7 buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST).


Sprendimas V studija | TVS