Comenius Regio partnerysčių projektas

Comenius Regio partnerysčių projektas „Būk savanoris – keisk pasaulį“

Salantų regioninio parko direkcija partnerio teisėmis dalyvauja Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus administruojamame Comenius Regio partnerysčių projekte „Būk savanoris – keisk pasaulį“ (Nr. LLP-COM-RP-2013-LT-00010/S1-737). Projektas finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, remiant Europos Komisijai.
Projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį“ tikslas - motyvuoti mokinius užsiimti savanoriška veikla, ugdyti mokinių savanoriškos veiklos įgūdžius ir plėtoti savanorystės idėją mokykloje ir už jos ribų bei dalintis patirtimi su vietos ir užsienio partneriais. 2013-2015 m. laikotarpiu, savanoriškais tikslais 13-15 m. moksleiviai numato vykdyti Kartenos piliakalnio istorinio-archeologinio komplekso priežiūros darbus. Projekto metu numatoma parengti informacinę, pažintinę, dalomąją medžiagą, dalyvauti bendradarbiavimo susitikimuose, konferencijose ir vizituose, suorganizuoti moksleivių stovyklą. Projektas bus tęsiamas mokyklose įkūrus savanorių klubus.

Projektą koordinuoja: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius
Projekto partneriai: Salantų regioninio parko direkcija, Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla, Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla
Projekto trukmė: 2013-08-01 – 2015-07-31
Projekto vertė: 32 313 eurų

Daugiau informacijos galite rasti Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ir Švietimo mainų paramos fondo internetiniame puslapyje
Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Patvirtintas savanorio veiklos 2015 m. planas1168116.09 kBAtsisiųsti
Comenius Regio partnerysčių projekto veiklos planas166261.08 kBAtsisiųsti
Anketa "Aš ir savanorystė"238151.29 kBAtsisiųsti
Patvirtintas savanorio veiklos 2014 m. planas1274119.66 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS