Naujienos

2011.07.07
Informacija apie gamtotvarkos planų rengimą

Informuojame, kad pradedamas rengti Sudėnų valstybinio botaninio-zoologinio draustinio „Natura 2000” teritorijos priskirtos Salantų regioninio parko direkcijos priežiūrai gamtotvarkos planas Kretingos r. savivaldybėje. Teritorijų ribos pateikiamos saugomų teritorijų valstybės kadastre http://stk.vstt.lt.

Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir (ar) augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos „Natura 2000“ teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant juose konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones.

Projektas – „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (II etapas)“ Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-007.

Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Planų užsakovas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Planų rengėjas - Lietuvos gamtos fondas, Algirdo g. 22-3, LT-03012, Vilnius, tel. (8 5) 231 0700, mob. tel.: 8-614 67292, faks. (8 5) 231 0441, el. paštas: zydrunas.s@glis.lt.

Darbų terminai – 2011-07-05 – 2011-11-30.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į plano rengėją arba į Salantų regioninio parko direkciją, Laivių g. 9, LT-97314, Salantai, Kretingos rajonas, Tel/faks.: (8 445) 58761 El. paštas: direkcija@salanturp.lt.

Pasiūlymus dėl rengiamų strateginio planavimo dokumentų galima teikti plano rengėjams. Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginių planų rengimo procese.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS