Naujienos

2011.04.04
Kulalių riedulyne tęsiami gamtotvarkiniai darbai

Salantų regioniniame parke esančioje „Natura 2000“ teritorijoje – Kulalių riedulyne, pagal patvirtintą minėtos teritorijos gamtotvarkos planą, toliau tęsiami, dar 2009 m. pradėti vykdyti gamtotvarkiniai darbai. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“ praėjusiais metais buvo sutvarkyta 22 ha teritorijos: iškirsta sumedėjusi augalija, nušienautos atžalos. Šiemet, taikant tas pačias gamtotvarkines priemones, planuojama sutvarkyti dar 23 ha riedulyno.

Skuodo rajone Šauklių kraštovaizdžio draustinyje esantis Kulalių riedulynas yra pirmas pagal dydį Lietuvoje, kurių iš viso mūsų šalyje esti vos keli. Be to, šioje teritorijoje yra išlikusi ir buvusi akmenų sprogdykla, kuomet vykstant melioracijos darbams iš aplinkinių laukų buvo vežami surinkti stambūs akmenys, sprogdinami ir ruošiami skaldos gamybai. Nuo tada išlikę nesusprogdinti įvairių dydžių, raštų ir formų rieduliai yra sukrauti į šešias, 100 m ilgio eiles ir užima 0,5 ha plotą. Dabar Kulalių skaldyklos akmenynas – valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas.

2005 m. Kulalių riedulynas buvo įtrauktas į ekologinį „Natura 2000“ teritorijų tinklą, kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija, mat čia aptinkamos ypač vertingos visos Europos mastu viržynų, kadagynų, melvenynų ir rūšių turtingų briedgaurynų augalų buveinės. Kiekvienai minėtai gamtinei buveinei yra būdinga savita struktūra ir augalų rūšinė sudėtis. Todėl nenuotabu, jog Kulalių riedulynas dar 2002 m. buvo išskirtas kaip ekologiniu požiūriu vertinga teritorija. Riedulyne randama ir keletas labai retų, išnykstančių Lietuvos Raudonosios knygos kerpių, augalų ir paukščių rūšių, pavyzdžiui, tokių kaip tetervinas. Tačiau visoms šioms gamtinėms vertybėms gręsia išnykimas. Mat nustojus ganyti, teritorijoje pradėjo želti menkaverčiai krūmai, savaiminiai medeliai, pradėjo apaugti rieduliai ir kisti čia vyraujanti augalija. Besiformuojantys krūmynai vis mažiau palieka atvirų pievų plotų, kuriuos taip mėgsta ne tik šiliniai viržiai, stačiosios briedgaurės, bet ir tetervinai. Todėl minėto projekto metu, pirmiausiai 22 ha riedulyno, paliekant pavienius kadagių krūmus, stambius medžius ir jų grupes, buvo iškirsta ir išvežta į atvirus pievų plotus besiskverbianti ir plintanti sumedėjusi augalija (menkaverčiai krūmai ir medžiai). Vėliau kartu su žoline augalija nušienautos naujai ataugusios iškirstų krūmų ir medžių atžalos. Kad būtų sutvarkyta visa „Natura 2000“ teritorija ir įgyvendinti visi gamtotvarkiniai darbai, tokios pačios veiklos jau pradėtos vykdyti dar 23 ha riedulyno. Šiuo metu Kulalių riedulyne yra kertama ir išvežama sumedėjusi augalija. Šiuos darbus vykdo UAB „Svaruna“.

Tolimesnei teritorijos priežiūrai ir tam, kad išsaugoti retas ir nykstančias gamtines vertybes, rekomenduojama ganyti galvijus. Todėl šią vasarą, jau visoje Kulalių riedulyno teritorijoje (45 ha) nušienavus ataugusias atžalas, bus sudarytos sąlygos privatiems žemės sklypų savininkams, ūkininkams naudoti ar nuomoti sutvarkytas pievas, ganyti galvijus, dalyvauti kaimo plėtros programos priemonėse.

„Natura 2000“ ekologinis tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natūralias buveines bei rūšis, kurios yra ypatingai svarbios visos Europos, ne tik Lietuvos, biologinei įvairovei. Kiekviena „Natura 2000“ teritorija yra skirta konkrečioms augalų buveinių ar paukščių, gyvūnų, augalų rūšims ir jų gyvenamosios aplinkos bei augimvietėms išsaugoti. Šioms „Natura 2000“ teritorijoms yra rengiami gamtotvarkos planai. Jie numato konkrečias gamtotvarkines priemones ir veiklas, kuriomis saugomų rūšių ir natūralios buveinės turėtų būti atkurtos, išsaugotos bei palaikoma palanki jų apsaugos būklė. Toks ir Kulalių riedulyo gamtotvarkos plano tikslas - išlaikyti Europos Bendrijos svarbos gamtinių augalų buveinių bei retų augalų ir gyvūnų rūšių populiacijų palankią apsaugos būklę, išsaugant ir pagerinant esamas sąlygas.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS