Naujienos

2022.02.24
Salantų regioninio parko piliakalnių būklės vertinimas

Atsižvelgdama į visas meteorologines aplinkybes, ir jų poveikį kultūros paveldo vertybėms, Salantų regioninio parko direkcija 2022 m. vasario 23 d. surengė išvažiuojamąjį pasitarimą, kurio metu apžiūrėjo ir įvertino Salantų regioninio parko teritorijoje esančių piliakalnių būklę. Vasario 19–20 d. pastebėjus susiformavusią Kartenos piliakalnio nuošliaužą, ją įvertinus, buvo nuspręsta patikrinti ir kitus Salantų regioninio parko teritorijos piliakalnius. Pasitarime dalyvavo Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus vyr. specialistas Laisvūnas Kavaliauskas, vyr. specialistė Gintarė Plauškaitė, Salantų regioninio parko direktorius Modestas Šečkus, istorikas, archeologas Julius Kanarskas, vyr. specialistė Irma Žąsytienė.

Tenka apgailestauti, jog vyravusių liūčių padariniai pastebėti ne tik Kartenos piliakalnio rytiniame šlaite, tačiau susiformavusi paviršinė nuošliauža Imbarės piliakalnio priešpilyje, miškingoje Sauserių piliakalnio gyvenvietės teritorijoje. Kitur liūčių padarinių nepastebėta. Pasitarimo metu nutarta pakartotinai kreiptis į Kultūros paveldo departamentą dėl Salantų regioninio parko piliakalnių būklės įvertinimo, inventorizavimo ir sprendimų dėl tvarkybos ar apsaugos priėmimo, galimų lėšų skyrimo. 

Salantų regioninio parko direkcija jau gavo informacijos, jog sertifikuotos ir kvalifikuotos įmonės specialistai gali įvertinti kultūros paveldo objekto (Kartenos piliakalnio) susiformavusią nuošliaužą ir jos keliamą pavojų tolimesniam piliakalnio stabilumui ir atlikti reikiamą projektinę dokumentaciją laikinų avarinės būklės darbų atlikimui bei piliakalnio tvarkybos darbams. 

Iš pateiktų fotofiksacijų ekspertai nurodo, jog tvarkybos darbų pobūdis turi susidaryti iš dviejų etapų: 1) Avarijos grėsmės pašalinimo laikinų darbų aprašo parengimo ir avarijos grėsmės pašalinimo laikinų darbų atlikimo; 2) Tvarkybos darbų projekto ir tvarkybos darbų atlikimo, kompleksiškai įvertinant piliakalnio šlaitų būklę ir stabilumą. 

Tam, kad galėtų nustatyti 1-ojo etapo planuojamų darbų apimtis, būtina atlikti piliakalnio su papėde topografinę nuotrauką, kurioje būtų užkontūruoti deformuoti plotai. Į 2-ojo etapo darbų apimtis įeitų inžinerinių geologinių tyrimų atlikimas arba esamų tyrimų patikslinimas, pagal poreikį archeologiniai tyrimai, šlaitų stabilumo skaičiavimai, tvarkybos projektiniai sprendiniai, apimant paviršinio ir požeminio vandens surinkimą bei nuvedimą.

DSC_0114.JPG
Imbarės piliakalnis 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

DSC_0120.JPG
Imbarės piliakalnis 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

DSC_0132.JPG
Imbarės piliakalnis 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

DSC_0143.JPG
Imbarės piliakalnis 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

DSC_0180.JPG
Sauserių piliakalnio gyvenvietės teritorija 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

DSC_0181.JPG
Sauserių piliakalnio gyvenvietės teritorija 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

DSC_0185.JPG
Sauserių piliakalnio gyvenvietės teritorija 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

DSC_0229.JPG
Kartenos piliakalnis 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

DSC_0278.JPG
Martynaičių piliakalnis 2022 m. vasario 23 d. (aut. I. Žąsytienė)

__iaurin___dalis__4_.JPG

Laivių piliakalnis 2022 m. vasario 23 d. (aut. A. Kubilius)
Atgal


Sprendimas V studija | TVS