Naujienos

2020.09.21
Vykdomas ovaliosios geldutės valstybinis monitoringas

Ovalioji geldutė – Lietuvos raudonosios knygos bei Buveinių direktyvos rūšis, kuriai steigiamos specialios apsaugos teritorijos. Ši dvigeldžių moliuskų rūšis yra ypač jautri įvairiems pokyčiams vykstantiems upių ekosistemose. Ovaliosios geldutės maitinasi filtruodamos vandenį, o jų dauginimosi ciklui reikalingos žuvys (rainės, šapalai, kūjagalviai ir kt.), kurios perneša jų lervas didesnį atstumą, nei suaugusi geldutė gali nukeliauti per visą savo gyvenimą. Todėl ovaliosios geldutės populiacijos būklė – kaip indikatorius, nusakantis kompleksinius pokyčius, vykstančius upėse. 


Salantų regioninio parko direkcija ovaliosios geldutės monitoringą vykdo ,,Natura 2000" buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje – Minijos upėje. Pagal ovaliosios geldutės populiacijos gausą vertinama nuo geros iki blogos. Didžiausia ovaliosios geldutės gausa nustatyta Minijoje ties Stalgėnais, kur 1 kvadratiniame metre buvo aptinkama iki 40 individų, tačiau vidutinis populiacijos tankis Minijoje upėje yra mažesnis nei geros būklės kriterijus (10 individų kvadratiniame metre), tačiau džiugina faktas, kad aptinkami labai jauni individai.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS