Naujienos

2020.05.29
Apie Salantų miesto užtvankos vandens pralaidą

Visame pasaulyje suprantama, jog užtvankos upėse nėra natūraliai susiformavusios, tai – žmonių veiklos padarinys. Niekam nekyla abejonių dėl užtvankų daromos žalos gamtai, ypatingai upių ekosistemai. Neabejojama ir vietos gyventojų, kurie yra užaugę prie tokių užtvankų, kraštovaizdžio atmintimi, emociniu prieraišumu prie to, kas jau yra įprasta ir pastovu.

Suprasdama žmonių suformuotos kultūros ir gamtos darnos būtinumą, Salantų regioninio parko direkcija, atsižvelgdama į abiejų suinteresuotų pusių poreikius, jau nuo 2017 metų pradėjo kalbėti apie Salantų miesto užtvankos vandens pralaidos (pabrėžiama – tik vandens pralaidos, ne visos užtvankos) demontavimą ir esamo tvenkinio sutvarkymą, pritaikymą vietos gyventojų poreikiams.

Be to, Lietuvos Respublikos aplinkos ir žemės ministrai 2017 metų gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtino Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programą, kurioje numatytas žuvų migracijos kelio atkūrimas ties Salantų miesto užtvanka. O 2019 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 573 patvirtino Salantų regioninio parko planavimo schemą (ribų ir tvarkymo), kurioje taip pat numatytas žuvų migracijos kelio atkūrimas ties Salantų miesto užtvanka. Šie teisės aktai įpareigoja Salantų regioninio parko direkciją būti atsakinga už šios priemonės įgyvendinimą.

Šiuo metu Salantų miesto užtvanka yra blogos būklės dėl susikaupusių nuosėdų. Didžioji dalis tvenkinio yra užnešta dumblu bei smėliu, tvenkinyje gausiai auga vandens augalija, kuri tik paspartina dumblėjimo procesą. Dėl susikaupusių nuosėdų sumažėja tvenkinio tūris, didėja užtvankai tenkantis spaudimas, todėl kasmet didėja tikimybė, kad užtvanka grius sukeldama avarinę situaciją. Be to, kiekviena užtvanka užkerta natūralius žuvų migracijos kelius, keičia medžiagų pernašą upėje, keičia upės hidrografinį rėžimą. Užtvankų daroma žala juntama visoje upėje nuo jos žiočių iki ištakų. Upių tvenkimas ir su tuo susijusios veikos yra vienos iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių upės neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų, todėl siekiant pagerinti upių ekologinę būklę būtina nenaudojamas užtvankas demontuoti atveriant laisvą upių tėkmę. Salantų miesto užtvanka žuvų migracijai užtveria apie 46 km Salanto upės baseino upių ir upelių su tinkamomis nerštavietėmis lašišinėms ir kitoms žuvimis. Be lašišinių žuvų ir nėgių Salanto upėje ir jos aplinkoje aptinkamos Lietuvos Respublikoje saugomos rūšys: ovalioji geldutė, pleištinė skėtė, ūdra, tulžys ir kt.

2020 m. sausio 23 d. Salantų regioninio parko direkcijoje vyko viešas pasitarimas dėl Salantų miesto užtvankos vandens pralaidos rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų alternatyvų pristatymo. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro vyresnysis patarėjas Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas, IĮ „Primega“ direktorius Remigijus Pužas, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dangiras Samalius bei administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr., specialistas Liutauras Mockus, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas dr. Nerijus Nika ir jaunesnysis mokslo darbuotojas Andrius Skersonas, Salantų žvejų klubo nariai, Salantų miesto bendruomenės pirmininkė Stasė Preibienė ir kt. Šio susitikimo metu buvo pristatytos keturios galimos vandens pralaidos rekonstrukcijos galimybės ir nuspręsta pasirinkti ketvirtąją, palankiausią gamtosauginiu ir vietos gyventojų poreikius atitinkančiu požiūriu. Sėkmės atveju, 2021 m. būtų pradėti darbai. Pasirinktosios alternatyvos pagrindu būtų demontuojama esama užtvankos vandens pralaida, išsaugant pačios užtvankos pylimą, o tvenkinio teritorija būtų tvarkoma padidinat teritorijos rekreacinį ir ekologinį potencialą: numatoma atkurti buvusią Salanto upės vagą, įrengti naują vandens telkinį, kuris būtų tinkamas rekreacijai, sutvarkyti tvenkinio pakrantes (esamų naujų takų nenumatoma griauti!).

Visiško vandens pralaidos demontavimo alternatyva pasirinkta, nes tai yra efektyviausia priemonė atkuriant žuvų migracijos sąlygas. Žuvitakio ties Salantų miesto užtvanka neįmanoma įrengti, nes efektyviai veikiančiam žuvitakiui trūktų vietos, taip pat jis neišspręstų tvenkinio uždumblėjimo problemos. Demontuodami Salantų miesto užtvankos vandens pralaidą pasiektume aplinkai palankiausių rezultatų, išspręstumėme dėl nepriežiūros kylančią avarijos problemą bei sukurtume naują miesto erdvę, kuri tenkintų ir salantiškių rekreacinius poreikius. Vandens pralaidos demontavimas yra ekonomiškiausias būdas išspręsti šią problemą, nes užtvankos valymas ir remontas yra tik laikinos priemonės.

Tai rodo ir pasaulinė praktika. Pasaulyje yra daug įvairių upių užtvankų rekonstrukcijų pavyzdžių. Atvėrus kelius upėms, rezultatai pranoksta visus lūkesčius. Upės po įvairių kliūčių pašalinimo ypač sparčiai atsigauna. Mūsų kaimynai estai jau yra demontavę apie 100 užtvankų, ten jau pirmais metais po šių darbų stebimi neršiantys šlakiai, upėtakiai ir žiobriai. Danijoje, demontavus hidroelektrinės užtvanką Gudena upėje, margųjų upėtakių populiacija išaugo iki 5 individų viename upės metre, upėtakių populiacija reikšmingai pagausėjo ir žemiau užtvankos. Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos, upės yra labai vertingos ir svarbios, išaugant natūralius lašišinių žuvų išteklius.

Visi, kuriems svarbūs Salantų miesto užtvankos klausimai, maloniai kviečiami į viešąjį svarstymą birželio 4 d. 16:30 val. Salantų miesto seniūnijos patalpose (arba esant karantino sąlygoms ir reikalavimams lauke prie seniūnijos), M. Valančiaus g. 5, Salantai, Kretingos r. Viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Susirinkimas bus transliuojamas tiesiogiai Salantų regioninio parko direkcijos „Facebook“ paskyroje.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir pateikti savo pasiūlymus galite Salantų regioninio parko direkcijoje, adresu: Laivių g. 9, Salantai, Kretingos r. iš anksto užsiregistravus tel. +370 445 58 761. Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00, V – 8.00–15.45, pietų pertrauka – 12.00–12.45.

Daugiau informacijos:

http://www.salanturp.lt/?read=32056

Tel. +370 58 761

El. p. direkcija@salanturp.lt


Atgal


Sprendimas V studija | TVS