Naujienos

2020.04.20
Ūdros (Lutra lutra) valstybinis monitoringas Natura 2000 Europos ekologinio tinklo teritorijose

Salantų regioninio parko direkcijos specialistai vykdo ūdros (Lutra lutra) valstybinį monitoringą Natura 2000 Europos ekologinio tinklo teritorijose, skirtose ūdros apsaugai: BAST Minijos upėje ir BAST Luobos upėje. Monitoringo metu registruojami ūdrų pėdsakai bei kitos veiklos žymės, įvertinama ūdros buveinių būklė, kylančios grėsmės pagal specialią metodiką. Šio monitoringo tikslas – įvertinti ūdrų populiaciją, jos kaitą bei tai lemiančias priežastis.

Ūdra – stambiausias kiauninių šeimos atstovas aptinkamas Lietuvoje. Tai puikiai medžioti vandenyje prisitaikęs gyvūnas, jo mitybos pagrindą sudaro įvairios žuvys, vėžiai, moliuskai, varliagyviai. Charakteringa ūdros išvaizdos savybė – ūsai (vibrisės) padeda aptikti grobį drumstame vandenyje, o tankus blizgantis kailis nepraleidžia vandens. Patino teritorija užima 10–15 km pakrantės ruožą, patelių su vaikais mažesnė ir gali persidengti su patinėlio. Gyvenamojoje teritorijoje turi keletą urvų, naudojasi bebrų trobelėmis ir urvais, laikinomis slėptuvėmis po medžių kelmais, vėjovartomis. Ūdra upių ekosistemose užima aukščiausią mitybos grandinės vietą, todėl tai tinkama indikatorinė rūšis, pagal kurios gausą, populiacijos struktūrą galima spręsti apie visos upės ekologinę būklę.

O kūdrų savininkams, kuriuos dažnai aplanko ūdros, – patarimas: naudokite elektrinį piemenį (žemai, keliomis eilėmis ištempta viela), tai efektyvi apsaugos priemonė siekiant apsaugoti kūdros žuvis. Nors ūdros nuo 2019 m. išbrauktos iš Lietuvos raudonosios knygos, tačiau Lietuvos Respublikoje yra saugomos tarptautinių įsipareigojimų, todėl už neteisėtai nužudytą ūdrą ar sunaikintą jos buveinę teks atsakyti įstatymų numatyta tvarka.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS