Naujienos

2018.02.28
Šiauriniame Lietuvos regione kuriamas laukinio turizmo maršrutas
Kūrybinės dirbtuvės Salantų regioninio parko lankytojų centre

Salantų regioninio parko lankytojų centre vasario 27 d. įvyko susitikimas-seminaras dėl naujo planuojamo turistinio maršruto šiauriniame Lietuvos regione. Seminarą organizavo asociacija "Klaipėdos regionas", vykdanti tarptautinį projektą, kurio rezultatas – sukurti nauji turizmo produktai regione. Susitikimo metu buvo pristatytas vykdomas projektas, jo metu kuriamas turistinis maršrutas, sudaryta galimybė aptarti, diskutuoti, siūlyti.

Asociacija "Klaipėdos regionas" nuo 2017 m. sausio 1 d. įgyvendina projektą "Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros struktūrinė organizacija aktyviam turizmui" (angl. Baltic Sea Tourism Centre – sustainable development structure for active tourism", Nr. STHB.02.01.00-DE-0028/16, toliau – BSTC projektas). Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos.

Viena iš pagrindinių BSTC projekto veiklų – regioninių turizmo produktų kūrimas ir viešinimas tikslinėse rinkose – Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Pastarąjį pusmetį, kartu su Klaipėdos regiono savivaldybėmis sugeneruoti 3 regioniniai turizmo maršrutai, kurie buvo tobulinami, įtraukiant į jų kūrimą ir įgyvendinimą ir Klaipėdos regiono turizmo paslaugų teikėjus, turizmo srityje veikiančių institucijų, organizacijų atstovus.

Būtent šio BSTC projekto seminaro-kūrybinių dirbtuvių metu, vykusių Salantų regioninio parko lankytojų centre buvo gryninamos turimos regioninių turizmo produktų koncepcijos. Atsižvelgiant į regiono specifiškumą bei kraštovaizdį buvo suformuotas maršrutas laukinio turizmo (wild tourism) tematika, pasirinkti lankomi objektai, sugalvotas pavadinimas.

Pagrindinis BSTC projekto tikslas – skatinti turizmo sektoriaus komunikaciją ir bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu, sukuriant specializuotą struktūrą, Baltijos jūros turizmo centrą, kuris apjungs turizmo sektoriaus suinteresuotas grupes. Taip pat projektu bus kuriami, plėtojami ir aktyviai reklamuojami regioniniai turizmo produktai, siekiant užtikrinti jūrinio ir ekologinio turizmo plėtrą Pietų Baltijos jūros regionuose, taip prisidedant prie sezoniškumo problemos mažinimo. BSTC projektui suteiktas pavyzdinio projekto, įgyvendinančio ES Baltijos jūros regiono strategiją, statusas (angl. flagship), todėl projekto tematika ir sprendžiami klausimai – tarptautinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regione stiprinimas, nuolatinės komunikacijos tarp sektoriaus suinteresuotų grupių užtikrinimas, regione sukauptos gerosios patirties ir žinių perdavimas – yra aktualūs ne tik Klaipėdos regionui, bet ir visos šalies turizmo sektoriui. Projekto įgyvendinime ir idėjų sklaidoje aktyviai dalyvauja ir Klaipėdos regiono savivaldybės, Valstybinis turizmo departamentas bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.


Atgal


Sprendimas V studija | TVS