Naujienos

2017.10.04
Kulalių riedulyne - ilgalaikės tvarkymo priemonės

Buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) Kulalių riedulynas yra įdomi ir gamtiniu požiūriu labai vertinga teritorija, su čia aptinkamomis EB svarbos rūšių turtingų briedgaurynų, viržynų, kadagynų bei melvenynų buveinėmis, retomis kerpių ir orchidinių augalų rūšimis. Tai atviro tipo buveinės, kurioms būtina bent minimali ekstensyvi ūkinė veikla, tad parko direkcijai šios teritorijos priežiūra visad kėlė nemažų sunkumų, kadangi žemės paviršius nelygus, čia itin gausu iš po žemės kyšančių įvairaus dydžio  riedulių, o pievos po gausesnio lietaus užmirksta.  
    Šiais metais, gavus finansavimą iš Aplinkos apsaugos rėmimo porgramos (AARP), Kulalių riedulyne įrengtas stacionarus aptvaras, kuriame teritorijos tvarkymo darbus nuo šiol uoliai atlieka mėsinių galvijų banda. Bandymų bendradarbiauti su ūkininkais būta ir anksčiau, tačiau susidomėjimas ganyti čia greit baigdavosi dėl keleto priežasčių. Žolinė augalija čia skurdi, o pats Kulalių riedulynas yra gana nuošali vieta ir ganyti aptveriant vien elektriniu piemeniu rizikinga, nes galvijus vilioja aplink esančių gerokai derlingesnių pievų plotai. Dėl žolės skurdumo čia ganytis negali pieniniai galvijai, be to šioje Natura 2000 teritorijoje galima ganyti tik nedideliu intesyvumu.
    Kulalių riedulyno teritorijos sutvarkymo pradžia - 2009-2011 m., kai, vykdant projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“, finansuojamą ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, Kulalių riedulyne buvo įgyvendintos pirminės gamtotvarkinės priemonės: sumedėjusios augalijos (menkaverčių krūmų ir savaiminių medžių) iškirtimas ir išvežimas bei naujai ataugusių atžalų šalinimas. Vėliau kone kasmet rankiniu būdu buvo šienaujamos atžalos bei žolinė augalija, tačiau tam reikėdavo nemažų lėšų. Ilgalaikį rezultatą tokio tipo teritorijose gali užtikrinti tik ganymas, tad tikėtina, kad pagaliau rezultatas -  gera Kulalių riedulyno EB svarbos buveinių būklė - bus pasiektas. 


Atgal


Sprendimas V studija | TVS