Naujienos

2014.02.04
Svajoti per pamokas kviečia nacionalinis konkursas
Pamoka gamtoje Salantų RP

Kviečiame visų mokyklų mokinius ir jų mokytojus prisijungti prie neseniai prasidėjusio nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!" Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Kas gali dalyvauti?
Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo institucijų 1-12 klasių mokinių komandos iki 5 mokinių ir koordinuojantis mokytojas. Komandų skaičius, atstovaujantis mokyklai, neribojamas. Gali dalyvauti gamtos ir kitų dalykų mokytojai.

Kaip vyks konkursas?
Konkurso dalyviai turi:
1. Pasirinkti saugomą teritoriją, užmegzti ryšius su jos direkcija, informuoti apie konkursą ir dalyvavimą jame bei užsiregistruoti dalyvauti konkurse el. paštu.
2. Organizuoti pažintinę išvyką į saugomą teritoriją.
3. Sukurti 5–7 pamokų gamtoje temas, parengti jų trumpas anotacijas.
4. Parengti vienos pasirinktos įdomiausios pamokos gamtoje detalų planą, nurodant pavadinimą, trukmę, įgyvendinimo vietą, problemą, tikslą ir uždavinius, reikalingas priemones, eigą bei priedus. 

5. Sukurti ir nupiešti mokiniams patrauklų pamokų gamtoje simbolį (parkui būdingą gyvūną, augalą, kitą linksmą personažą), skatinantį mokytis, tyrinėti, skaityti, atrasti; sugalvoti jo vardą.

Kada vyks konkursas?
Konkurso darbus galima prisegti prie dalyvio anketos, kuri skelbiama www.lmnsc.lt tinklalapyje, arba atsiųsti paprastu paštu iki 2014 metų birželio 9 dienos
Nacionaliniam konkursui „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!“
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Džiaugsmo g. 44,
11302 Vilnius

Šio konkurso tikslas – stiprinti švietimo institucijų ir saugomų teritorijų bendradarbiavimą, sudarant sąlygas gamtamokslinio ugdymo plėtotei naujose mokymo aplinkose, skatinant institucinį integralumą ir partnerystę.
Konkurso nuostatus ir išsamią informaciją rasite www.lmnsc.lt bei www.vstt.lt
Konkursą koordinuoja: LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Rita Babiedaitė, tel. (8 5) 267 1912, el. paštas rita.babiedaite@lmnsc.lt , VSTT Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Diana Rakauskaitė, tel. (85) 270 9048, el. paštas d.rakauskaite@vstt.lt .


Atgal


Sprendimas V studija | TVS