Naujienos

2013.06.20
Vykdomas Europines svarbos Natura 2000 teritorijoms išsaugoti ir informacinei sistemai sukurti skirtų tvarkymo priemonių Plungės ir Kretingos rajonuose tvarkymo darbų viešasis pirkimas
Dyburių kilpa - Minijos gamtinis rezervatas ir Natura 2000 teritorija Salantų RP

Šiuo metu Salantų regioninio parko direkcija kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie AM įgyvendina ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)". Jo metu planuojama įgyvendinti priemones, padėsiančias išsaugoti „Natura 2000“ teritorijose BAST Minijos slėnis ties Dyburiais, BAST Nasrėnų pievos ir PAST Minijos upės slėnis (nuo Mardosų iki Kartenos) esančias saugomas rūšis ir jose aptinkamas europinės svarbos gamtines buveines bei sureguliuoti lankytojų srautus ir sumažinti jų poveikį vertybėms, supažindinti lankytojus su jų verte ir informuoti apie gamtotvarkos priemonių svarbą. Tuo tikslu, Salantų regioninio parko direkcija atlieka Europines svarbos Natura 2000 teritorijoms išsaugoti ir informacinei sistemai sukurti skirtų tvarkymo priemonių Plungės ir Kretingos rajonuose tvarkymo darbų viešąjį pirkimą.

Su pirkimo dokumentais galima susipažinti CVP IS internetinėje svetainėje, nuoroda:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=139783


Atgal


Sprendimas V studija | TVS