Naujienos

2013.03.06
Kvietimas į pirminį susirinkimą dėl rengiamo Senosios Įpilties apylinkės gamtotvarkos plano
BAST Senosios Įpilties apylinkės

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu 2013 m bus rengiamas „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – BAST) Senosios Įpilties apylinkės gamtotvarkos planas. Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos “Natura 2000” teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant apsaugos ir tvarkymo priemones.
Rengėjai – Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas š. m. kovo 21 d. 10.00 val., Kretingos kultūros centro Senosios Įpilties skyriuje (Kultūros namuose) adresu: Senosios Įpilties k., K. Sroblio g. 1 kviečia Senosios Įpilties apylinkėse esančių žemės sklypų savininkus į pirminį susirinkimą, kurio metu bus aptariamas rengiamas Senosios Įpilties apylinkės gamtotvarkos planas.
Kviečiame aktyviai dalyvauti gamtotvarkos plano rengimo procese.


Klaipėdos universiteto
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas


Atgal


Sprendimas V studija | TVS