Naujienos

2012.03.06
Salantų regioninio parko direkcija pradeda įgyvendinti LIFE+ projektą

Salantų regioninio parko direkcija pradeda įgyvendinti, 5 metus truksiantį projektą „Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose“ (Projekto nr. LIFE10 NAT/LT/117), kurį finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir projekto partneriai.

LIFE+ programa – tai Europos Sąjungos priemonė aplinkos apsaugos projektams finansuoti, į kurią Salantų regioninionatura2000.jpg parko direkcija kreipėsi dar 2010 m. pavasarį ir pateikė paraišką projekto finansavimui.

Pagrindinis projekto tikslas - atkurti ir išsaugoti Europinės svarbos kadagynų, viržynų bei pievų buveines Salantų ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose.

Pagrindinis projekto koordinatorius - Salantų regioninio parko direkcija – bus atsakingas už projekte numatytų veiklų įgyvendinimą Salantų regioniniame parke, Šauklių riedulyne - „Natura 2000“ buveinių apsaugai AM_logo.jpgsvarbioje teritorijoje. Taip pat koordinuos Kurtuvėnų regioniniame parke vykdomas veiklas. 

Projekto trukmė: 2012 m. sausio mėn. 1 d. – 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

Bendra projekto vertė 631 039 eurų. 50 % šios sumos bus finansuojama pagal Europos Sąjungos LIFE+ finansinę priemonę. Dar 25 % koofinansuos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

Pagrindinės LIFE+ projekto veiklos Salantų RP, „Natura 2000“ BAST Šauklių riedulyne:

•    Iškirsti ir išvežti menkaverčius krūmus 40 ha Šauklių riedulyno

•    Įrengti 2500 m ilgio aptvarą, aptveriant sutvarkytą teritoriją

•    Pastatyti pėsčiųjų laiptus per aptvarą, apžvalgos bokštelį, informacinį stendą, 2 šėryklas, nutiesti medinį pėsčiųjų taką (300 m)

•    Įveisti 20 vnt. muflonų bandą ir aprūpinti ją pašarais

•    Parengti ir išleisti informacinius leidinius, publikuoti straipsnius spaudoje

•    Atlikti europinės svarbos buveinių bei retų augalų rūšių populiacijų monitoringą

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

- Atkurti ir palaikyti atvirų krūmynų (4030, 5130) ir pievų buveines (6230*, 6410, 2330, 6120*, 6210, 6270, 6430, 6450 ir 6510) su joms būdinga struktūra ir rūšių sudėtimi, jų apsaugos būklę, išsaugant bei pagerinant esamas sąlygas

- Sudaryti sąlygas ganymui iškertant ir pašalinant menkaverčius krūmus bei medžius, užtikrinant tolimesnę buveinių priežiūrą

- Sudaryti sąlygas susipažinti su „Natura 2000“ teritorijose esančiomis buveinėmis bei jų apsaugos priemonėmis ir metodais

Projekto nauda ir rezultatai

Projektas tiesiogiai prisidės prie ekologinio tinklo „Natura 2000“ 11 buveinių tipų (4030 Viržynų, 5130 Kadagynų, 6230 *Rūšių turtingų briedgaurynų, 6410 Melvenynų, 2330 Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 6120 *Karbonatinių smėlynų smiltpievių, 6210 Stepinių pievų, 6270 Rūšių turtingų smilgynų, 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6450 Aliuvinių pievų ir 6510 Šienaujamų mezofitų pievų) bei retų augalų ir gyvūnų rūšių išsaugojimo Salantų ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose esančiose „Natura 2000“ teritorijose. Bus atkurta ir palaikoma minėtų Europinės svarbos buveinių gera būklė 110 ha teritorijos. Projekto metu, užtikrinant jo tęstinumą, bus atlikta buveinių pokyčių stebėsena (monitoringas) bei vykdomas aplinkosauginis švietimas, į projekto veiklas įtraukiant vietos bendruomenes, savivaldybių institucijas, urėdijas, regioninių parkų direkcijas ir kitas suinteresuotas visuomenės grupes bei institucijas.

Projektą koordinuoja:

Salantų regioninio parko direkcija

Projekto partneriai:

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

VĮ Kretingos miškų urėdija

Daugiau informacijos:

Rimantė Vitkauskaitė, tel. 8 698 15232, el. p. rimante@salanturp.lt

Asta Bagočienė, tel. 8 614 48404, el.p. asta@salanturp.lt


Atgal


Sprendimas V studija | TVS