Salantų regioninio parko jungtinė taryba

Salantų regioninio parko jungtinė taryba ketverių metų kadencijai buvo patvirtinta 2021 m. balandžio19 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-67. Šia jungtinę tarybą sudaro:

pirmininkas – Salantų regioninio parko direktorius Modestas Šečkus;

pirmininko pavaduotojas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Gamtotvarkos specialistas Linas Žarnauskas;

nariai:

asociacijos AUKIME narė Jolanta Ažondenienė;

Kretingos rajono Salantų gimnazijos biologijos mokytoja Rasa Bumblienė;

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorė Violeta Čėsnienė;

Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė Roberta Jakumienė;

Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas;

Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorė Gintarė Sakalauskienė;

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-76/ĮV-170, jungtinė taryba svarsto ir teikia pasiūlymus saugomos teritorijos direkcijai ir steigėjui dėl saugomos teritorijos planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projektų, planavimo schemos sprendinių įgyvendinimo, šiais saugomos teritorijos planavimo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais:

1. Planavimo schemos, gamtotvarkos planų ar kitų strateginio planavimo dokumentų rengimas, koregavimas, peržiūra ir įgyvendinimas.

2. Konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas.

3. Saugomoje teritorijoje veikiančių suinteresuotų šalių veiksmų koordinavimas.

4. Saugomos teritorijos pritaikymas pažintiniam turizmui bei lankytojų aptarnavimas.

5. Gamtosauginis ir paveldosauginis švietimas.

6. Kiti saugomos teritorijos apsaugos, tvarkymo ir švietimo klausimai.Sprendimas V studija | TVS