Apsaugos ir tvarkymo priemonės

Informacija apie "Natura 2000" teritorijų apsaugą ir tvarkymą
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos įgyvendinus projektą "Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas" buvo parengtos šių teritorijų tvarkymo rekomendacijos "Ekonomiškai naudingiausios ir efektyviausios idėjos sėkmingam saugomų teritorijų direkcijų bendradarbiavimui gamtotvarkos srityje su ūkininkais, bendruomenėmis, verslo atstovais, valstybinėmis institucijomis, kitais subjektais", kurias galima peržiūrėti ir parsisiųsti paspaudus šią nuorodą: http://www.vstt.lt/VI/files/File/ST_tvarkymo_rekomendacijos.pdf

Sprendimas V studija | TVS