Administracinės paslaugos

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas. 74963.91 kBAtsisiųsti
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.81459.67 kBAtsisiųsti
Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimas72655.75 kBAtsisiųsti
Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimo sekos schema67713.86 kBAtsisiųsti
Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“.72775.19 kBAtsisiųsti
Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimo sekos schema67319.86 kBAtsisiųsti
Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos teikimo aprašas75158.12 kBAtsisiųsti
Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos teikimo sekos schema67913.91 kBAtsisiųsti
Derinimo dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo aprašas78740.99 kBAtsisiųsti
Derinimo dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo sekos schema70111.92 kBAtsisiųsti
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo sekos schema65812.53 kBAtsisiųsti
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo sekos schema70116.11 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS