Administracinės paslaugos

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas. 45563.91 kBAtsisiųsti
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.51259.67 kBAtsisiųsti
Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimas44155.75 kBAtsisiųsti
Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimo sekos schema40713.86 kBAtsisiųsti
Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“.44275.19 kBAtsisiųsti
Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimo sekos schema41119.86 kBAtsisiųsti
Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos teikimo aprašas44458.12 kBAtsisiųsti
Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos teikimo sekos schema41613.91 kBAtsisiųsti
Derinimo dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo aprašas47540.99 kBAtsisiųsti
Derinimo dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo sekos schema41811.92 kBAtsisiųsti
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo sekos schema39012.53 kBAtsisiųsti
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo sekos schema41716.11 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS