Administracinės paslaugos

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas. 50163.91 kBAtsisiųsti
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.55459.67 kBAtsisiųsti
Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimas48255.75 kBAtsisiųsti
Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimo sekos schema44413.86 kBAtsisiųsti
Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“.48375.19 kBAtsisiųsti
Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimo sekos schema45019.86 kBAtsisiųsti
Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos teikimo aprašas48058.12 kBAtsisiųsti
Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos teikimo sekos schema44913.91 kBAtsisiųsti
Derinimo dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo aprašas52240.99 kBAtsisiųsti
Derinimo dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo sekos schema45611.92 kBAtsisiųsti
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo sekos schema42712.53 kBAtsisiųsti
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo sekos schema45016.11 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS