Administracinės paslaugos

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas. 95463.91 kBAtsisiųsti
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.109059.67 kBAtsisiųsti
Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimas91055.75 kBAtsisiųsti
Pažymos apie leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje išdavimo sekos schema86013.86 kBAtsisiųsti
Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“.91275.19 kBAtsisiųsti
Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimo sekos schema85719.86 kBAtsisiųsti
Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos teikimo aprašas101758.12 kBAtsisiųsti
Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos teikimo sekos schema87013.91 kBAtsisiųsti
Derinimo dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo aprašas99940.99 kBAtsisiųsti
Derinimo dėl dirbtinio vandens telkinio įrengimo sekos schema88811.92 kBAtsisiųsti
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo sekos schema85112.53 kBAtsisiųsti
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo sekos schema89816.11 kBAtsisiųsti

Sprendimas V studija | TVS