Vadovas po Salantų regioninį parką

Pažintinis leidinys  „Vadovas po Salantų regioninį parką buvo parengtas pagal projektą Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“. Jis skirtas moksleiviams ir mokytojams, taip pat plačiajai auditorijai, besilankančiai nacionaliniuose ar regioniniuose parkuose. Leidiniai naudojami saugomų teritorijų gamtos mokyklose.
Leidiniai turi padėti mokytojui, gamtos gidui, mamai ar tėčiui organizuoti ir pravesti mokomuosius užsiėmimus konkretaus nacionalinio ar regioninio parko gamtoje, o mokiniui, lankytojui, vaikui – geriau suvokti, pažinti, įsiminti vertybes saugomoje teritorijoje.
Leidinyje sužinosite:
KĄ galima pažinti, išmokti Salantų regioniniame parke
Šioje dalyje patraukliai pristatoma išskirtinė valstybinio parko vertė (savitas kraštovaizdis, išskirtinės gamtos ir kultūros vertybės, savita biologinė įvairovė, nematerialusis kultūros paveldas), pateikiami žygių maršrutai.
KAIP pažinti Salantų regioninį parką
Yra sukurtos 3 teminės edukacinės pamokos (užduotys) užsiėmimams gamtoje pravesti, skirtos jauniausiems, vyresniesiems ir visai šeimai.

Skaityti ir parsisiųsti leidinį galima čia:
Vadovas po Salantų regioninį parką
Įstaigos, norinčios platinti leidinį, dėl leidimo turėtų kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą.

Daugiau saugomų teritorijų tematika išleistų leidinių galite rasti ir elektroniniu formatu – https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gamtosauginis-svietimas/leidiniai


Sprendimas V studija | TVS