Salantų regioninio parko edukacinė programa

Salantų regioninio parko edukacinė programa pradėta rengti 2014 m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudarius darbo grupę. Viena jos dalis „Salantų regioninio parko pietinė dalis“ paruošta 2015 m., kita – „Salantų regioninio parko vidurinė dalis“ pristatyta 2017 m. pradžioje. Kiekvieną iš jų sudaro teorinių ir praktinių užduočių planas. Pažintiniai – praktiniai edukaciniai užsiėmimai skirti 1-10 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams, gali vykti Salantų regioninio parko teritorijoje ir Salantų regioninio parko lankytojų centre (pasirinktinai).
2018 m. bus parengta ir trečia Salantų regioninio parko edukacinės programos dalis, t.y. šiaurinės parko dalies programa, įtraukiant šiuos objektus: Šauklių riedulyną, Šilalės kaimo archeologinį-geologinį kompleksą, Kulalių skaldyklos akmenyną.

Edukacinę programą „Salantų regioninio parko pietinė dalis“ sudaro:
1. pažintinė (~4 val.) išvyka po Salantų regioninio parko pietinės dalies objektus pasirinktinai:
- Kartenos piliakalnio istorinį – archeologinį kompleksą
- Gintarų dvarvietę – Vyšnių kalną
- Dauginčių kaimo lankytinų objektų kompleksą Šilpelkės miške
2. edukacinis užsiėmimas, papildantis išvyką pasirinktomis žaidybinėmis-praktinėmis užduotimis iš priemonių plano

Edukacinę programą „Salantų regioninio parko vidurinė dalis“ sudaro:paukstis.jpg

1. pažintinė (~4 val.) išvyka po Salantų regioninio parko vidurinės dalies objektus 
pasirinktinai:
- Salantų miesto apylinkes (Salantų parką, Gaidžio koplyčią ir kt.)
- Alkos kalną 
- Kalnalio lankytinų objektų kompleksą
- Imbarės piliakalnio kompleksą
2. edukacinis užsiėmimas, papildantis išvyką pasirinktomis žaidybinėmis-praktinėmis užduotimis iš priemonių plano
Edukacinė programa „Salantų regioninio parko vidurinė dalis“ – priemonių planas


Išvykos trukmė yra orientacinė, gali kisti nuo veiklos apimties ir grupės galimybių bei pasirinktų objektų skaičiaus. Programą būtina užsisakyti ir suderinti iš anksto. Edukacinės programos 1 val. kaina – 29 Eur. Daugiau informacijos tel. 8~445 58761

Salantų regioninio parko edukacinės programos tikslas – vykdyti mokinių edukacinę pažintinę ir kultūrinę veiklą bei sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui plėtoti
Programos uždaviniai:
1. suteikti žinių apie Salantų regioninio parko gamtos ir kultūros vertybes
2. aktyvinti jaunimą gerbti aplinką, kurioje gyvename, saugoti gamtos paminklus, ugdyti mokinių ekologinę kultūrą ir kūrybinę iniciatyvą
3. stiprinti švietimo institucijų ir Salantų regioninio parko direkcijos bendradarbiavimą sudarant sąlygas mokytis, pažinti ir tyrinėti naujose mokymosi aplinkose, žaliosiose mokymosi aplinkose bei organizuojant pamokas-išvykas po atviru dangumi.

Sprendimas V studija | TVS