Salantų regioninio parko išskirtinė vertė

Trumpai. Salantų regioninis parkas – Minijos, Salanto, Erlos upių senųjų ir naujųjų slėnių kraštovaizdžio parkas. Išskirtinis bruožas – tundros kraštovaizdį primenantys riedulynai-kadagynai. Čia auga didžiausias Lietuvoje kadagynas. Tik čia galima pasigėrėti storiausiu ir seniausiu kaštonu. Kraštovaizdžio savitumą, įvairovę padidina Kartenos ir Imbarės piliakalniai, ant kurių stovėjo senosios kuršių pilys, Alkos kalnas, ant kurio bene ilgiausiai Žemaitijoje kūrenta šventoji ugnis. Neatsiejama regioninio parko kraštovaizdžio dalis – kryžiai, koplytėlės ir koplytstulpiai. Parkas žinomas unikaliomis akmenų ekspozicijomis. Pirmoji jų – V. Into kolekcija.

Kraštovaizdis. Išskirtinis Salantų regioninio parko kraštovaizdis – paskutinio ledyno, dengusio šiaurės Vakarų Lietuvą, palikimas. Ledyno tirpsmo vandens suformuotas žemės paviršius išraižytas upių vagomis, slėniais. Nuo Erlos, Salanto, Minijos upių slėnių viršaus atsiveria įspūdingos panoramos. Ypač įspūdinga kilpomis vingiuojanti Minija. Jos slėnio šlaitai, gausiai išraižyti raguvų, pasižymi didele biologine įvairove.

Negyvoji gamta. Apie riedulių kelionę į Lietuvą Salantų regioniniame parke byloja unikalus Šauklių riedulynas, vadinamas Lietuvos tundra. Parke gausu pavienių stambių riedulių, vienas jų – penktas pagal dydį akmuo Lietuvoje – Šilalės kūlis.

Gyvoji gamta. Šauklių riedulynas pasižymi savita augalija ir gyvūnija bei didžiausiu Lietuvoje kadagynu. Minijos gamtiniame rezervate, plačialapiais lapuočiais apaugusiuose šlaituose, stačiose atodangose, sraunioje upėje ir natūraliose salpinėse pievose tarpsta didžiulė biologinė įvairovė. Tik Salantų regioniniame parke galima išvysti patį storiausią ir seniausią kaštoną Lietuvoje.

Kultūros paveldas. Senųjų krašto gyventojų kuršių pilimis didžiavosi Kartenos ir Imbarės piliakalniai, o ant Alkos kalno bene ilgiausiai Žemaitijoje kūrenta šventoji ugnis. Neatsiejama regioninio parko kraštovaizdžio dalis – kryžiai, koplytėlės ir koplytstulpiai. Akį traukia ornamentuotais kryžiais išpuošta Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia ir varpinė, neogotikinė Salantų šventovė bei vienintelė Žemaitijoje bebokštė neobarokinė bazilikinė Kartenos bažnyčia.

Išskirtiniai reiškiniai, gyvos tradicijos, istoriniai faktai, asmenybės. Regioninio parko puošmena – Mosėdžio miestelis – garsus daktaro Vaclovo Into sukurta unikalia akmenų ekspozicija. Nasrėnai – žymaus visuomenės veikėjo, rašytojo, vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinė.


Sprendimas V studija | TVS