Vadovo darbotvarkė

Salantų regioninio parko direktoriaus MODESTO ŠEČKAUS  darbotvarkė 2019 m. kovo 18-22  dienomis

03.18 Darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai;
03.19 Darbas su dokumentais, susitikimas su miškininkais dėl Šauklių riedulyno ir GPO tvarkymo klausimų;
03.20 dalyvavimas seminare apie Lietuvos upių „išlaisvinimą“ nuo užtvankų galimybes („Freeing the rivers of Lithuania“) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje;
03.21 Darbas su dokumentais, darbiniai susitikimai;
03.22 dalyvavimas diskusijoje miškų apsaugos klausimais, VDU Žemės ūkio akademijoje.
Sprendimas V studija | TVS