Kartenos bažnyčia

4.2.Kartenos_baznycia__Small_.jpgPirmąją bažnyčią 1634 m. pastatė M. Sapiega. 1764 m. pastatyta nauja bažnyčia, kuri 1873 m. sudegė. Jos vietoje apie 1875 m. iškilo dabartinė bažnyčia – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – vienintelis Žemaičiuose bebokštis medinis neobarokinis sakralinis pastatas. Ją 1881 m. konsekravo vyskupas A. Beresnevičius.
Bažnyčia neobarokinio stiliaus, bazilikinė, lotyniško kryžiaus plano, trijų navų, su bokšteliu. Viduje dėmesį atkreipia altoriai ir sakykla su apaštalų skulptūromis, Švč. M. Marijos su kūdikiu ir Šv. Martyno paveikslai.
Šventorius aptvertas akmenų tvora su degtų plytų mūro pseudogotikiniais vartais su kalvio darbo ornamentuotais kryželiais. Jo pakraščiuose stovi 14 akmens mūro koplytėlių, pora kryžių ir koplytstulpių, o pietiniame kampe – medinė varpinė (past. 1860).

Sprendimas V studija | TVS