BAST Minijos upė

Plungės, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybių teritorijose esanti BAST Minijos upė (LTKLA0007) yra išskirta saugoti skaitlingas paprastųjų kirtiklių, paprastųjų kūjagalvių, kartuolių, ovaliųjų geldučių, pleištinių skėčių, upinių nėgių, Baltijos lašišų ir ūdrų populiacijas. Jos plotas – 1869,95 ha. Tik dalis šios teritorijos patenka į Salantų regioninio parko teritoriją.

Dalis šios vietovės persidengia su PAST Minijos upės slėnis ir BAST Minijos slėnis ties Dyburiais.

 


Sprendimas V studija | TVS