BAST Minijos slėnis ties Dyburiais

Plungės ir Kretingos rajonų savivaldybių teritorijose esanti, BAST Minijos slėnis ties Dyburiais (LTKRE0002) patenka į Salantų regioninio parko teritoriją (Minijos gamtinį rezervatą, dalį Salanto žemupio hidrografinio draustinio ir dalį Minijos kraštovaizdžio draustinio). Jos plotas - 754 ha.
Ši BAST įsteigta išsaugoti gėlųjų vandenų (3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis), pievų (6210 Stepinės pievos, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 6450 Aliuvinės pievos), atodangų (8220 Silikatinių uolienų atodangos) ir miškų (9070 Medžiais apaugusios ganyklos, 9160 Skroblynai, 9180 *Griovų ir šlaitų miškai, 9190 Sausieji ąžuolynai, 91F0 Paupių guobynai, 91E0 Aliuviniai miškai) buveinėms.
BAST Minijos slėnis ties Dyburiais aptinkamos buveinės yra retos ir vertingos. Ypač vertingi sausųjų ąžuolynų, paupių guobynų plotai. Šios buveinės Lietuvoje yra labai retos ir užima labai mažus plotus. Taip pat labai vertingi gana dideli griovų ir šlaitų miškų plotai stačiuose Minijos ir Mišupės upių pakrančių šlaituose bei išlikę natūralių pievų fragmentai.

Sprendimas V studija | TVS