BAST Šauklių riedulynas

6.1.1.Saukliu_riedulynas.jpgBAST Šauklių riedulynas (LTSKU0002) yra Skuodo rajono savivaldybės, Mosėdžio seniūnijos teritorijoje. Jos plotas - 82 ha. Visa BAST patenka į Salantų regioniniame parke esantį Šauklių kraštovaizdžio draustinį. Šauklių riedulyno teritorija yra įsteigta viržynų, kadagynų, rūšių turtingų briedgaurynų ir melvenynų buveinių apsaugai.
Šauklių riedulyno BAST gamtinių buveinių atžvilgiu yra unikali Lietuvoje. Čia yra didžiausias Lietuvoje kadagynas ir antras pagal dydį riedulynas. Teritorijoje aptikti 4 Europos Bendrijos svarbos gamtinių buveinių, įtrauktų į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros (toliau – Buveinių direktyva) I priedą, tipai:

4030 Viržynai. Buveinės fragmentiškai pasiskirsčiusios visoje teritorijoje; dažniausiai formuojasi didesnėse atvirose aikštelėse tarp kadagių sąžalynų. Jas sudaro kupstuotų riedulynų kompleksai su vyraujančiais šiliniu viržiu, brukne, aviniu eraičinu. Bendras buveinių plotas – apie 10 ha. Būklė nėra gera, nes atviri plotai užauga sumedėjusia augalija.

5130 Kadagynai. Teritorijoje šio tipo buveinės užima didžiausius plotus. Daugelyje vietų kadagynai pernelyg sutankėję, todėl būtinas retinimas ir užžėlimo ribojimas. Bendras buveinių plotas – 52 ha.

6230 *Rūšių turtingi briedgaurynai. Įvairaus dydžio briedgaurynų plotelių aptinkama visoje teritorijoje. Bendras buveinių plotas – apie 2 ha. Būklė nėra gera, nes atviri plotai užauga sumedėjusia augalija ir briedgaurynai nyksta.

6410 Melvenynai
. Melvenynų buveinės su vyraujančia melsvąja melvene (Molinia caerulea) randamos drėgnose reljefo įdubose ir sudaro nedidelius fragmentus, įsiterpusius tarp kadagynų buveinių. Šie drėgni biotopai sparčiai degraduoja dėl užžėlimo krūmais. Teritorijoje esančios buveinės negausios. Bendras buveinių plotas – apie 2 ha.

Sprendimas V studija | TVS