Darbo užmokestis

Salantų regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių


Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. I ketv.

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis

Direktorius

1

1667

1

3066

Vyriausiasis specialistas

2

814

2

1020

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį 4,5** 601 4,5** 669

*pokyčiai dėl kategorijų, priedų už stažą valstybės tarnyboje didėjimo, darbuotojų kaitos ir t. t.                   ** 4,5 etatoSprendimas V studija | TVS