Darbo užmokestis

Salantų regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių


Pareigybės pavadinimas

2017 m.

2018 m. II ketv.

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis

Direktorius

1

1649

1

1683

Vyriausiasis specialistas

3

712

3

858

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį 4** 626 4** 665

*pokyčiai dėl kategorijų, priedų už stažą valstybės tarnyboje didėjimo, darbuotojų kaitos ir t. t.                   ** 3,5 etatoSprendimas V studija | TVS