Priskirtos teritorijos

Salantų regioninio parko direkcijai, vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr.V-134 "Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašo" priskirtos prižiūrėti šios, ne Salantų regioninio parko teritorijoje esančios, nacionalinės saugomos teritorijos ir „Natura 2000“ tinklo teritorijos: (Įsakymo priedas, xls (2018 m. gegužės 18 d., įsakymo V-134 redakcija)).

 


Sprendimas V studija | TVS