PAST

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos

Šiuo metu Lietuvoje yra įsteigtos 77 paukščių apsaugai svarbios teritorijos, kurios užima 545,8 tūkst. ha arba 8,3 proc. šalies teritorijos (tai sudaro 54,3 % nuo bendro šalies saugomų teritorijų ploto). PAST yra parenkamos remiantis moksliniais laukinių paukščių rūšių populiacijų tyrimais. PAST tinklo kūrimas negali būti laikomas baigtiniu procesu, nes laukinių paukščių rūšių populiacijų būklė nuolat kinta, taip pat daugėja žinių apie jų paplitimą, ekologinius poreikius, grėsmes ir t. t. Šiuo metu Lietuvoje paukščių apsaugai svarbios teritorijos yra išskirtos 47 Europos mastu nykstančioms paukščių rūšims bei jų veisimosi vietoms apsaugoti.
Salantų regioniniame parke yra įsteigtos dvi Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST): Erlos ir Salanto upių senslėniai (LTSKUB002) bei Minijos upės slėnis (LTKLAB005).Erlos ir Salanto upių senslėniai yra įsteigta griežlių apsaugai, o Minijos upės slėnis griežlių ir tulžių apsaugai.

Sprendimas V studija | TVS