BAST

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos

Šiuo metu Lietuvoje yra įsteigtos 406 buveinių apsaugai svarbios teritorijos, kurios užima 666,5 tūkst. ha arba 10,1 proc. šalies teritorijos (tai sudaro 66,1 % nuo bendro šalies saugomų teritorijų ploto). Buveinių apsaugą Lietuvoje reglamentuoja – ES Buveinių direktyva (92/43/EEC).

Salantų regioninio parko teritorijoje yra išskirtos 7 buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST): Šauklių riedulynas (LTSKU0002), Kulalių riedulynas (LTSKU0003), Rimšinės miškas (LTSKU0004), Nasrėnų pievos (LTKRE0003), Minijos slėnis ties Dyburiais (LTKRE0002), Minijos upė (LTKLA0007), Salanto ir Blendžiavos upės (LTKRE0005).Sprendimas V studija | TVS