Lankymosi taisyklės

Bendros parko lankymosi taisyklės:

  • Leidžiama lankytis visoje parko teritorijoje, išskyrus Minijos gamtinį rezervatą ir privačius miškus, esančius arčiau kaip 100 m nuo savininko sodybos.
  • Parko teritorijoje esančiuose tvenkiniuose ir upėse plaukioti motorinėmis valtimis ir vandens motociklais draudžiama.
  • Statyti palapines ir kūrenti laužus parke galima tik tam skirtose, informaciniais ženklais pažymėtose vietose, bet ne arčiau kaip 50 metrų nuo Minijos, Salanto, Mišupės ir Blendžiavos upių kranto ir 25 m nuo kitų vandens telkinių.
  • Automobiliais leidžiama važinėti tik valstybinės ir vietinės reikšmės keliais. Juos statyti galima tik šalikelėse arba stovėjimui įrengtose aikštelėse, ne arčiau kaip 50 metrų nuo Minijos, Salanto, Mišupės ir Blendžiavos upių kranto ir 25 m nuo kitų vandens telkinių.
  • Nenaikinkite ir negadinkite gamtos ir kultūros paveldo objektų (vertybių).
  • Poilsiaudami netriukšmaukite, nešiukšlinkite, neleiskite bėgioti palaidiems šunims.
  • Išvykdami poilsiavietę palikite tvarkingą.


LANKYMASIS MINIJOS GAMTINIAME REZERVATE

Lankytis Minijos gamtiniame rezervate leidžiama tik mokslo tiriamaisiais, mokomaisiais ar pažintiniais tikslais, lydint Salantų regioninio parko direkcijos specialistui, direkcijos nustatytu paros laiku ir laikotarpiu, pagal patvirtintas bei su direkcija suderintas mokymo programas.

Asmenys, pažeidę lankymosi taisykles, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 76 straipsnį gali būti baudžiami administracine bauda.

Kalnalio apžvalgos bokšto lankymo taisyklės

DĖMESIO:
• Lipdami į bokštą, naudokite tinkamą avalynę;
• Vienu metu apžvalgos bokšte gali lankytis ne daugiau kaip 15 žmonių grupė;
• Lipant į bokštą laikytis visų saugumo priemonių: nesistumdyti, nebėgioti, nesisvarstyti per apsauginius turėklus;
• Lankydamiesi bokšte nevartokite alkoholinių gėrimų, nemėtykite žemyn šiukšlių ir kitų daiktų;

DRAUDŽIAMA LIPTI Į BOKŠTĄ:
• Neblaiviems asmenims;
• Žaibuojant;
• Esant plikšalai;
• Kai vėjo greitis viršija 12 m/s;
• Sutemus;
• Vaikams be suaugusiųjų priežiūros.


Sprendimas V studija | TVS